Bước 1: Khách hàng khiếu nại về chất lượng dịch vụ tư vấn tại angiainvestment.com thực hiện qua:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected]; hoặc
Gọi điện đến Hotline 0907-001-502; hoặc
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công thông tin điện tử angiainvestment.com

 

Bước 2: Bộ phận angiainvestment Care sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, angiainvestment sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: angiainvestment có thể yêu cầu Khách hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm dịch vụ đã tư vấn để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp angiainvestment đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của angiainvestment, angiainvestment sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

angiainvestment tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các dịch vụ Tư Vấn trên angiainvestment.com cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Cổng thông tin – Dịch Vụ, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Cổng thông tin cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, angiainvestment sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Dịch vụ Tư Vấn nếu được Khách hàng hoặc Dịch Vụ Tư Vấn đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Dịch Vụ Tư Vấn, angiainvestment sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. angiainvestment sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về Dịch Vụ Tư Vấn của Người bán đó trên angiainvestment.com đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trường hợp angiainvestment và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Khách hàng và Dịch Vụ Tư Vấn, thì một trong hai bên Khách hàng và Dịch Vụ Tư Vấn sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Tập Đoàn Bds Angiainvestment – Trang Thông Tin Dự Án Từ Chủ Đầu Tư

Địa Chỉ: 32 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Email:[email protected]
Liên hệ: 0907001502