Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 10/2020

Do nhu cầu mở rộng hệ thống bán hàng của AnGia Investment cần tuyển gấp 50 sales chuyên bán hơn 10.000 căn hộ của An Gia Investment tại các Quận 7,2,9, Tân Phú, Bình Tân,...