An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 12 – 2018. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp dựng coffa cốt thép sàn tầng 2 River Panorama 2

Lắp dựng coffa cốt thép sàn tầng 2 River Panorama 2

Đổ bê tông dầm chuyển tầng 2 River Panorama 1

Đổ bê tông dầm chuyển tầng 2 River Panorama 1

Lắp ống điện âm sàn tầng 2 River Panorama 1

Lắp đặt ống Sleeve sàn tầng 2 River Panorama 1