An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án The Sóng Vũng Tàu tháng 7- 2020. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tháng 8 – 2020

Mặt bằng tổng thể dự án tháng 8

Đổ bê tông tầng 5-7

Đổ bê tông tầng 5-7

Thi công khuôn ván tầng 5-7

Thi công thép tầng 5-7

Thi công thép tầng 5-7


Tháng 7 -2020

Tổng quan công trường dự án

Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 -4

Thi công ván khuông cột vách tầng 2 -4

Thi công thép sàn tầng 2 -4

Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 -4

Thi công thép sàn tầng 2 -4


Tháng 6 -2020

Tổng quan công trường dự án tháng 6-2020

Đổ bê-tông cột sàn tầng 1

Xây dựng thép sàn tầng 2

Đổ bê-tông dầm chuyển

Xây dựng thép dầm chuyển

Xây dựng ván khuôn tầng 2

Tổng quan công trường dự án The Sóng Vũng Tàu tháng 5

Thi công ván khuôn cột vách tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm chuyền The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép cột vách tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm chuyền The Sóng Vũng Tàu

Thi công ván khuôn dầm chuyền dự án The Sóng Vũng Tàu

Tổng quan công trường dự án The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Tần hầm B2 dự án The Sóng Vũng Tàu