An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án The Sóng Vũng Tàu tháng 6- 2022. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tháng 6 – 2022

Hồ bơi tầng 36

Hoàn thiện phòng gym tầng 36

Hoàn thiện tiện ích tầng 4

Hoàn thiện hồ bơi trẻ em tầng 5

Landscape tầng 1

Hoàn thiện tiện ích tầng 4

Tháng 5 – 2022

Thi công khu podium

Thi công hoàn thiện tầng mái

Thi công hoàn thiện khu công cộng và tiện ích

Nghiệm thu hoàn thiện căn hộ

Thi công Landscape tầng trệt

Thi công ốp đá hồ bơi tầng 5

Lắp đặt nội thất

Toàn cảnh dự án


Tháng 4 – 2022

Nghiệm thu hoàn thiện căn hộ

Thi công khu tiện ích công cộng

Thi công lắp đặt nội thất

Thi công ốp đá hồ bơi tầng 36

Nghiệm thu hoàn thiện căn hộ

Thi công khu tiện ích công cộng

Thi công lắp đặt nội thất

Toàn cảnh công trường

Tháng 3 – 2022

Thi công trần thạch cao tầng 34

Thi công khu vực công cộng

Thi công ME

Lát gạch hành lang tầng 32

Thi công khu vực công cộng

Sơn nước căn hộ tầng 24

Lắp đặt nội thất


Tháng 2 – 2022

Thi công khu Podium tầng 5

Thi công cầu thang bộ tầng 5

Lắp đặt nội thất

Thi công MEP

Thi công hoàn thiện khu vực công cộng

Toàn cảnh dự án


Tháng 1 – 2022

Lắp đặt cửa tầng 26

Thi công MEP

Thi công nội thất

Lắp đặt lan can kính tầng 35

Thi công chống thấm tầng 35

Thi công trần thạch cao tầng 32

Tô TUM mái

Toàn cảnh công trường


Tháng 12 – 2021

Thi công lát gạch tầng 30

Lắp đặt tủ bếp tầng 14

Thi công MEP

Lắp đặt lan can kính tầng 27

Lắp đặt lan can mái

Toàn cảnh dự án


Tháng 11 – 2021

Thi công trần thạch cao tầng 30

Thi công lắp đặt cửa tầng 22

Thi công hoàn thiện

Thi công chống thấm ban công

Thi công MEP

Xây tường tầng 35


Tháng 8 – 2021

Chống thấm tầng sân thượng

Xây tường tầng 35

Lắp cầu thang bộ

Thi công MEP

Cán nền tầng 31-32

Lắp đặt lan can kính tầng 32


Tháng 7 – 2021

Thi công MEP

Thi công hoàn thiện

Thi công nội thất

Thi công MEP

Thi công hoàn thiện

Thi công nội thất

Thi công hoàn thiện

Tổng quan dự án


Tháng 6 – 2021

Toàn cảnh dự án

Thi công MEP

Thi công thép tầng 35-36

Thi công ván khuôn tầng 35-36

Đổ bê tông tầng 35-36

Thi công hoàn thiện


Tháng 5 – 2021

Ngày 15/5, An Gia Investment và Newtecons làm lễ cất nóc khu căn hộ The Sóng (Vũng Tàu)

Hình ảnh buổi lễ cất nóc

Thi công hoàn thiện

Đổ bê tông tầng 35-36

Thi công ván khuôn tầng 35-36

Thi công thép tầng 35-36

Thi công MEP

Toàn cảnh công trường

Tháng 4 – 2021

Thi công hoàn thiện

Thi công ván khuôn tầng 32-35

Đổ bê tông tầng 32-35

Thi công hoàn thiện

Thi công cốt thép tầng 32-35

Toàn cảnh công trình


Tháng 3 – 2021

Thi công thép tầng 30-32

Thi công hoàn thiện

Thi công MEP

Thi công ván khuông tầng 30-32

Thi công thép tầng 30-32

Thi công hoàn thiện


Tháng 2 – 2021

Toàn cảnh công trình

Thi công hoàn thiện

Đổ bê tông tầng 26-30

Thi công ván khuôn tầng 26-30

Thi công MEP

Thi công hoàn thiện

Thi công ván khuôn tầng 26-30


Tháng 1 – 2021

Toàn cảnh công trình

Thi công thép tầng 22-25

Thi công ván khuôn tầng 22-25

Thi công MEP tầng 10-17

Xây tường tầng 13-17

Thi công thép tầng 22-25


Tháng 12 – 2020

Thi công MEP tầng 2-15

Thi công thép tầng 18-21

Xây tường tầng 2-14

Đổ bê tông tầng 18-21

Thi công thép tầng 18-21

Mặt bằng tổng thể


Tháng 11 – 2020

Thi công ván khuông tầng 14-17

Thi công thép tầng 14-17

Thi công thép tầng 14-17

Xây tường tầng 2-8

Thi công MEP tầng 2-8

Măt bằng tổng thể


Tháng 10 – 2020

Thi công MEP tầng 2-6

Thi công ván khuôn tầng 11-14

Xây tường tầng 2-5

Đổ bê tông tầng 11-14

Thi công thép tầng 11-14

Mặt bằng tổng thể


Tháng 9 – 2020

Thi công ván khuôn tầng 8-10

Thi công thép tầng 8-10

Xây tường tầng 2-3

Đổ bê tông tầng 8-10

Thi công ván khuôn tầng 8-10

Toàn cảnh công trường


Tháng 8 – 2020

Mặt bằng tổng thể dự án tháng 8

Đổ bê tông tầng 5-7

Đổ bê tông tầng 5-7

Thi công khuôn ván tầng 5-7

Thi công thép tầng 5-7

Thi công thép tầng 5-7


Tháng 7 -2020

Tổng quan công trường dự án

Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 -4

Thi công ván khuông cột vách tầng 2 -4

Thi công thép sàn tầng 2 -4

Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 -4

Thi công thép sàn tầng 2 -4


Tháng 6 -2020

Tổng quan công trường dự án tháng 6-2020

Đổ bê-tông cột sàn tầng 1

Xây dựng thép sàn tầng 2

Đổ bê-tông dầm chuyển

Xây dựng thép dầm chuyển

Xây dựng ván khuôn tầng 2

Tổng quan công trường dự án The Sóng Vũng Tàu tháng 5

Thi công ván khuôn cột vách tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm chuyền The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép cột vách tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm chuyền The Sóng Vũng Tàu

Thi công ván khuôn dầm chuyền dự án The Sóng Vũng Tàu

Tổng quan công trường dự án The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Thi công thép dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 The Sóng Vũng Tàu

Tần hầm B2 dự án The Sóng Vũng Tàu