Tiến độ dự án Swisstouches La Luna Resort Nha Trang tháng 12/2018

THỜI ĐIỂM TĂNG TỐC CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN CẤT NÓC DỰ KIẾN VÀO NGÀY 26/01/2019
Những ngày cuối năm, Marina Hotel .JSC – Chủ đầu tư dự án đang tập trung xây dựng, giám sát thi công, đảm bảo dự án sẽ được cất nóc đúng thời hạn (dự kiến ngày 26/01/2019). 


Tiến độ xây dựng dự án cập nhật ngày 7/12/2018 như sau:
Tòa Diamond: Đã thi công xong bê tông, cốt thép (BTCT) dầm sàn, vách tầng 31 và đang triển khai thi công BTCT dầm sàn tầng 32.


Tòa Luxury: Đã thi công xong BTCT dầm sàn, vách tầng 31 và đang triển khai thi công BTCT dầm sàn tầng 32.


Tòa Platinum: Đã thi công xong BTCT dầm sàn, vách tầng 30 và đang triển khai thi công BTCT dầm sàn tầng 31.