An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 9 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Lắp dựng thép dầm tầng 2 khu vực 2 Sky 89 

Lắp dựng thép dầm tầng 2 khu vực 1 Sky 89

Lắp dựng Coffa sàn tầng 2  Sky 89

Lắp dựng giàn giáo cây chống tầng 2 Sky 89

Gia công thép tầng 2 Sky 89