An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 8 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Lắp đặt ống âm sàn tầng 1 Sky 89 

Lắp đặt thép sàn tầng 1 Sky 89

Lắp đặt vách thép tầng 1  Sky 89

Lắp đặt coffa vách tầng 1 Sky 89

Đổ bê tông sàn tầng 1 Sky 89