An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 7 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Tổng quan công trường Sky 89 

Lắp đặt coffa vách hầm 1 Sky 89

Đổ bê tông vách hầm 1  Sky 89

Lắp đặt thép sàn hầm 1 Sky 89