An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 6 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Lắp đặt thép vách hầm 1 Sky 89

Lắp đặt thép sàn hầm 1 Sky 89

Lắp đặt ống âm sàn hầm 1  Sky 89

Lắp đặt Coffa sàn hầm 1 Sky 89

Toàn cảnh công trường Sky 89