An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 5 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Bê tông móng sàn hầm 2 Sky 89

Lắp đặt thép dầm sàn hầm 2 Sky 89

Lắp đặt thép dầm sàn hầm 2 mở rộng  Sky 89

Toàn cảnh khu vực 1 Sky 89

Toàn cảnh khu vực 2 Sky 89