An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 10 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Lắp đăt coffa vách tầng 2 Sky 89 

Lắp đặt ống âm vách tầng 2 Sky 89

Lắp đặt thép vách tầng 2 khu vực 1  Sky 89

Lắp đặt thép vách tầng 2 khu vực 2 Sky 89

Tổng quan công trường dự án Sky 89