An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án Sky 89 tháng 1- 2020. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án Sky 89

Xây tường gạch tầng 3 Sky 89 

Lắp dựng thép vách tầng 9 Sky 89

Lắp dựng thép vách tầng 9 Sky 89

Lắp dựng coffa sàn tầng 9 Sky 89

Đổ kicker tường nhà vệ sinh tầng 4 Sky 89