An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 9 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp đặt thép sàn tầng 26 River Panorama 2

Lắp đặt box ống điện căn hộ tầng 19 River Panorama 2

Lắp đặt coffa vách tầng 25 River Panorama 2

Lắp đặt coffa vách tầng long môn River Panorama 1

Lắp đặt ống âm sàn tầng 25 River Panorama 1