An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 8 – 2018. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp đặt ống âm sàn B1 River Panorama 1

Lắp đặt cốt thép dầm sàn B1 River Panorama 1

Lắp đặt Coffa dầm sàn B1 River Panorama 1

Đổ bên tông sàn B1 River Panorama 1

Lắp đặt cột thép móng B2 River Panorama 2

Lắp đặt cột thép móng B2 River Panorama 2