An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 7 – 2018. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Toàn cảnh thi công dự án River Panorama

Lắp dựng thép móng River Panorama 2

Lắp đặt thép móng River Panorama 2

Đổ bê tông móng River Panorama 1

Lắp đặt cột thép móng River Panorama 1

Lắp dựng coffa River Panorama 1