An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 6 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp dựng coffa vách tầng 13 River Panorama 1

Lắp dựng thép vách tầng 14 River Panorama 1

Lắp đặt hệ thống kĩ thuật tầng 5 River Panorama 1

Lắp dựng coffa sàn tầng 14 River Panorama 2

Lắp đặt hệ thống kĩ thuật tầng 5 River Panorama 2