An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 6 – 2018. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường xây dựng dự án River Panorama

Lắp dựng cột thép móng River Panorama 1

Lắp dựng cột thép móng River Panorama 1

Lắp dựng cột thép móng River Panorama 1

Đổ bê tông móng River Panorama 2

Lắp dựng cột thép móng River Panorama 2