An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 5 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp đặt thép sàn tầng 10 River Panorama 1

Lắp đặt thép vách tầng 10 River Panorama 1

Lắp đặt ống âm sàn tầng 10 River Panorama 2

Lắp đặt coffa vách tầng 10 River Panorama 2

Lắp đặt ống âm vách tầng 10 River Panorama 2