An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 2 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp dựng cốt thép dầm tầng 4 River Panorama 2

Lắp dựng Coffa sàn  tầng 4 River Panorama 2

Lắp dựng thép sàn vách tầng 5 River Panorama 1

Lắp đặt ống âm sàn tầng 5 River Panorama 1

Lắp dựng Coffa vách tầng 4 River Panorama 1