An Gia Investment gởi đến khách hàng những hình ảnh tiến độ của dự án River Panorama tháng 1 – 2019. Cảm ơn quý khách đã đồng hành và hợp tác cùng công ty.

Tổng quan công trường dự án River Panorama

Lắp đặt ống âm sàn tầng 3 River Panorama 1

Lắp đặt thép cốt vách tầng 2 River Panorama 2

Lắp đặt ống âm sàn tầng 2 River Panorama 2

Lắp dựng Coffa vách tầng 3 River Panorama 1

Lắp đặt thép vách tầng 3 River Panorama 1