An Gia và Creed Group xin gởi đến quý khách tiến độ dự án nhà phố thương mại The Standard tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án hiện trạng đã san lắp mặt bằng và đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa triển khai bán hàng.

Tháng 7 – 2020

Xây dựng nhà điều hành dự án

Hoàn thiện tiểu cảnh bên ngoài


Tháng 6 – 2020

Toàn cảnh dự án tháng 5-2020

Hoàn thiện hạ tầng

Đi hệ thống điện nước âm