Thi công đóng khung xương trần tầng 28           Ốp lát WC tầng 25

             

Lát nền căn hộ tầng 28                                        Ốp gạch cột tầng 2

             

Lắp tủ bếp tầng 12                                               Lắp khung cửa lùa tầng 30

           

Lắp dựng cửa gỗ tầng 18                                    Lắp cánh cửa sổ tầng 23

               

Láng nền căn hộ tầng 29                                     Lán sơn trần tầng 10        

             

Chống thấm ban công tầng 3                              Bả xả bột matic tường trần hành lang tầng 3A

             

Bả xả bột matic tường tầng 26                             Bả xả bột matic tường tầng 25