Ốp gỗ cột khu sảnh tầng trệt                             Ốp gạch sảnh hành lang tầng 2

            

Ốp gạch khu hành lang tầng 2                           Ốp gạch cột tầng 2

             

Nghiệm thu PCCC                                              Nghiệm thu PCCC

             

Nghiệm thu PCCC                                                Nghiệm thu PCCC

             

Lu đường nội bộ giáp xưởng kính                       Lát gạch phòng khách tầng 3         

             

Lắp khung thép cho vách C&C                         Lắp khung cửa gỗ tầng 24

             

Lắp dựng tủ bếp tầng 23                                     Lắp dựng cửa gổ tầng 23

             

Lắp bàn đá sonic surface tủ bếp                          Gia công gỗ ốp cọt, trần sảnh tầng trệt