Bả, xả matic tường tầng 21                                      Bả, xả matic ngoài tường tầng 28 đến tầng 35

               

Láng nền căn hộ tầng 21                                          Láng nền căn hộ tầng 24

                

Lắp đặt khung cửa lùa tầng 21                                 Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 3A

                 

Lắp đặt vách tắm đứng tầng 5                                   Ốp lát đá ngạch cửa

                 

Lát nền căn hộ                                                            Bơm dựng cửa Silicon nhôm kính

                 

Thi công đóng xương trần tầng 05                            Sơn lót tường tầng 19

                 

Thi công đóng xương trần tầng 26                             Thi công lắp đặt thang máy

                 

Thi công lắp bảng điện tầng 26                                 Thi công gia công ống nước