Tháp Gold River View đã cất nóc vào ngày 21/5/2017 đánh dấu toàn bộ dự án The GoldView đã hoàn thành phần nóc và đi vào công tác bên trong. Cụ thể như sau: 
  + Tháp B: Đang thi công hồ bơi. Tiếp tục hoàn thiện tầng 17 – đến tầng 27 
  + Tháp Gold River View: Đang thi công dầm sàn tầng kỹ thuật. Tiếp tục hoàn thiện tầng 8 đến tầng 29.