Tháng 12 – 2020

Triển khai ép cọc

Triển khai ép cọc


Tháng 11- 2020

Toàn cảnh công trường dự án 

Triển khai ép cọc đại trà


Tháng 10-2020

Toàn cảnh công trường dự án căn hộ West Gate tháng 10-2020

Tường bao dự án

Sang lắp mặt bằng chuẩn bị cọc

Thử tải dự án