Tháng 6- 2023

Tháp Thames hoàn thành công tác thi công kết cấu

Tháp Thames thi công tủ bếp đến tầng 10

Tháp Mekong thi công hoàn thiện bên trong căn hộ

Tháp Mekong hoàn thành lắp đặt cửa chính

Tháp Mekong hoàn thành công tác chống thấm

Tháp Mekong thi công hoàn thiện hành lang


Tháng 5- 2023

Lắp đặt cửa chính tầng 15 tháp Mekong

Thi công lát nền tầng 19 tháp Mekong

Thi công ốp tường tầng 19 tháp Mekong

Thi công ốp tường tầng 10 tháp Thames

Thi công cán nền tầng 12 tháp Thames

Thi chống thấm tầng 12 tháp Thames

Tháng 4- 2023

Chính thức bàn giao tháp Danube và Seine

Tầng hầm tháp Danube và Seine

Sảnh đón tháp Danube và Seine

Công viên nội khu

Thi công tô tầng 18 tháp Thames

Thi công chống thấm tầng 19 tháp Mekong


Tháng 3- 2023

Toàn cảnh tiến độ dự án

Hoàn thiện công viên nội khu

Hoàn thiện hồ bơi

Hành lang 18m khu vực shophouse

Tháng 2- 2023

Toàn cảnh công trường

Tháp Thames tô tường mặt ngoài và thi công tiện ích nội khu

Tháp Mekong hoàn thiện bên trong căn hộ và sơn nước mặt ngoài

Tháp Seine thi công sơn nước và hoàn thiện căn hộ đến tầng 10

Tháp Danube tiếp tục hoàn thiện căn hộ tới tầng 14

Toàn cảnh tiến độ dự án

Tháng 1- 2023

Toàn cảnh công trường

Tháp Mekong tô tường mặt ngoài và thi công tiện ích

Tháp Thames tô tường và sơn lót mặt ngoài

Tháp Danube hoàn thiện landscape mái

Tháp Seine thi công bên trong và hoàn thiện tới tầng 6

Toàn cảnh tiến độ dự án


Tháng 12- 2022

Toàn cảnh tiến độ dự án

Tiếp tục hoàn thiện bên trong căn hộ

Tháp Thames thi công đến tầng 19

Tháp Mekong thi công đến tầng 19

Tháp Danube hoàn thành bê tông dầm sàn tầng mái

Tháp Seine hoàn thành bê tông dầm sàn tầng mái

Tháng 11- 2022

Toàn cảnh dự án

Tháp Danube và Seine thi công đến tầng 20

Tháp Thames thi công đến tầng 16

Tháp Mekong thi công đến tầng 19

Kiểm tra chất lượng công trình

Toàn cảnh công trình

Tháng 10- 2022

Toàn cảnh dự án

Tháp Danube và Seine thi công đến tầng 20

Tháp Thames thi công đến tầng 12

Tháp Mekong thi công đến tầng 16

Thi công mặt ngoài Shophouse

Toàn cảnh công trình

Tháng 9- 2022

Toàn cảnh tiến độ dự án

Tháp Danube thi công đến tầng 19

Tháp Seine thi công đến tầng 19

Tháp Mekong thi công đến tầng 12

Tháp Thames thi công đến tầng 8

Toàn cảnh tiến độ dự án


Tháng 8- 2022

Thi công tầng 17 tháp Danube

Thi công tầng 16 tháp Seine

Thi công tầng 9 tháp Mekong

Kiểm tra chất lượng công trình

Thi công sàn tầng tháp Thames

Toàn cảnh công trình


Tháng 7- 2022

Thi công thép block Thames

Thi công tầng 14 block Danube

Thi công tầng 13 block Seine

Thi công tầng 3 block Thames

Kiểm tra công trình

Toàn cảnh công trình


Tháng 6- 2022

Thi công tầng 10 tháp Danube

Thi công tầng 10 tháp Seine

Thi công cốt thép

Kiểm tra chất lượng

Thi công tầng 4 tháp Mekong

Toàn cảnh công trường


Tháng 5- 2022

Cập nhật tiến độ thi công ngày 30/5/2022


Thi công dầm sàn tầng 7 tháp Danube

Công viên trung tâm

Kiểm trang tiến độ thi công

Hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 7 tháp Seine

Thi công sàn tầng tháp Mekong

Tổng quan công trường thi công


Tháng 4- 2022

Toàn cảnh công trường

Thi công tầng 4 tháp Danube

Thi công tầng 4 tháp Seine

Thi công dầm sàn

Toàn cảnh công trường

Tháng 3- 2022

Thi công cột vách hầm

Thi công sàn tầng 2

Thi công dầm sàn tầng 2-3 Block Danube

Thi công dầm sàn tầng 2-3 Block Seine

Thi công móng hầm block Mekong

Toàn cảnh công trườngTháng 2- 2022

Thi công sàn tầng hầm

Hoàn thành bê tông dầm sàn tầng hầm block Mekong

Thi công tầng 2 block Danube

Hoàn thành bê tông dầm sàn tầng hầm 2 block Seine

Thi công sàn tầng hầm

Tổng quan công trường


Tháng 1- 2022

Từ 15/01/2022 hính thức đóng nóc hầm Tháp A,B của dự án Westgate

Từ đây, Tháp A,B sẽ bắt dầu lên tầng 1 và ngày càng hình thành rõ nét hơn.

Thi công dự án

Đổ bê tông dầm sàn 1 block A

Thi công vách tầng hầm block B

Thi công móng hầm block D

Thi công thép


Tháng 12- 2021

Thi công cột vách

Thi công thép

Toàn cảnh công trường

Thi công móng hầm tháp Mekong

Thi công sàn tầng 1 tháp Danuble 1

Thi công sàn tầng 1 tháp Seine 1


Tháng 11- 2021

Toàn cảnh công trường

Thi công cột nắp hầm tháp Seine

Thi công cột vách hầm Danube 1

Thi công sàn tầng 1 Danube 1

Thi công cột vách hầm Danube 2

Thi công cột nắp hầm tháp Seine


Tháng 10 – 2021

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường


Tháng 8 – 2021

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án


Tháng 7 – 2021

Tổng thể dự án

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công tầng hầm

Thi công sàn hầm

Tổng thể dự án


Tháng 6 – 2021

Chuyển đất đi nơi khác

Giăng hầm bắt đầu lên

Cẩu tháp CT1

Cẩu tháp CT2

Cẩu tháp CT3

Hệ thống cẩu tháp chuẩn bị lắp

Xe chuyên dụng chở cẩu tháp

Đã xong cọc

Đang đào móng hầm dự án

Đang đào móng hầm dự án


Tháng 5 – 2021

Dự án WestGate hiện tại đã có Giấy phép Xây dựng

Tổng lực thi công móng hầm


Tháng 4 – 2021

Triển khai ép cọc

Triển khai ép cọc


Tháng 3- 2021

Toàn cảnh công trường dự án 

Triển khai ép cọc đại trà


Tháng 2-2021

Toàn cảnh công trường dự án căn hộ West Gate tháng 2-2021

Tường bao dự án

Sang lắp mặt bằng chuẩn bị cọc

Thử tải dự án