Tháng 4- 2022

Toàn cảnh công trường

Thi công tầng 4 tháp Danube

Thi công tầng 4 tháp Seine

Thi công dầm sàn

Toàn cảnh công trường

Tháng 3- 2022

Thi công cột vách hầm

Thi công sàn tầng 2

Thi công dầm sàn tầng 2-3 Block Danube

Thi công dầm sàn tầng 2-3 Block Seine

Thi công móng hầm block Mekong

Toàn cảnh công trườngTháng 2- 2022

Thi công sàn tầng hầm

Hoàn thành bê tông dầm sàn tầng hầm block Mekong

Thi công tầng 2 block Danube

Hoàn thành bê tông dầm sàn tầng hầm 2 block Seine

Thi công sàn tầng hầm

Tổng quan công trường


Tháng 1- 2022

Từ 15/01/2022 hính thức đóng nóc hầm Tháp A,B của dự án Westgate

Từ đây, Tháp A,B sẽ bắt dầu lên tầng 1 và ngày càng hình thành rõ nét hơn.

Thi công dự án

Đổ bê tông dầm sàn 1 block A

Thi công vách tầng hầm block B

Thi công móng hầm block D

Thi công thép


Tháng 12- 2021

Thi công cột vách

Thi công thép

Toàn cảnh công trường

Thi công móng hầm tháp Mekong

Thi công sàn tầng 1 tháp Danuble 1

Thi công sàn tầng 1 tháp Seine 1


Tháng 11- 2021

Toàn cảnh công trường

Thi công cột nắp hầm tháp Seine

Thi công cột vách hầm Danube 1

Thi công sàn tầng 1 Danube 1

Thi công cột vách hầm Danube 2

Thi công cột nắp hầm tháp Seine


Tháng 10 – 2021

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường


Tháng 8 – 2021

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án


Tháng 7 – 2021

Tổng thể dự án

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công tầng hầm

Thi công sàn hầm

Tổng thể dự án


Tháng 6 – 2021

Chuyển đất đi nơi khác

Giăng hầm bắt đầu lên

Cẩu tháp CT1

Cẩu tháp CT2

Cẩu tháp CT3

Hệ thống cẩu tháp chuẩn bị lắp

Xe chuyên dụng chở cẩu tháp

Đã xong cọc

Đang đào móng hầm dự án

Đang đào móng hầm dự án


Tháng 5 – 2021

Dự án WestGate hiện tại đã có Giấy phép Xây dựng

Tổng lực thi công móng hầm


Tháng 4 – 2021

Triển khai ép cọc

Triển khai ép cọc


Tháng 3- 2021

Toàn cảnh công trường dự án 

Triển khai ép cọc đại trà


Tháng 2-2021

Toàn cảnh công trường dự án căn hộ West Gate tháng 2-2021

Tường bao dự án

Sang lắp mặt bằng chuẩn bị cọc

Thử tải dự án