Tháng 10 – 2021

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường

Toàn cảnh công trường

Thi công phần hầm

Đảm bảo nguyên tắc 5K trên công trường


Tháng 8 – 2021

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án

Tổng thể mặt bằng dự án


Tháng 7 – 2021

Tổng thể dự án

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công sàn hầm

Thi công móng hầm

Thi công tầng hầm

Thi công sàn hầm

Tổng thể dự án


Tháng 6 – 2021

Chuyển đất đi nơi khác

Giăng hầm bắt đầu lên

Cẩu tháp CT1

Cẩu tháp CT2

Cẩu tháp CT3

Hệ thống cẩu tháp chuẩn bị lắp

Xe chuyên dụng chở cẩu tháp

Đã xong cọc

Đang đào móng hầm dự án

Đang đào móng hầm dự án


Tháng 5 – 2021

Dự án WestGate hiện tại đã có Giấy phép Xây dựng

Tổng lực thi công móng hầm


Tháng 4 – 2021

Triển khai ép cọc

Triển khai ép cọc


Tháng 3- 2021

Toàn cảnh công trường dự án 

Triển khai ép cọc đại trà


Tháng 2-2021

Toàn cảnh công trường dự án căn hộ West Gate tháng 2-2021

Tường bao dự án

Sang lắp mặt bằng chuẩn bị cọc

Thử tải dự án