Cập nhật tiến độ dự án Swisstouches La Luna Resort Nha Trang tháng 5/2020

Tháng 4/2020, tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ về việc cách ly xã hội phòng chống Đại dịch Covid-19, La Luna Holdings và các nhà thầu đã giãn cách tiến độ thi công dự án Swisstouches La Luna Resort. Thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ tập trung hoàn thiện dần các hạng mục quan trọng như M&E và lắp dựng nhôm kính…

1. Thi công lắp dựng nhôm kính EUROWINDOW:

Tòa Diamond và Luxury:
– Thi công vách mặt ngoài căn hộ tầng 6-33: 90%.
– Lắp đặt cánh cửa lùa tầng 6-33: 95%.
– Lắp dựng trụ kính và lan can tầng 6-33: 95%.
– Lắp dựng vách kính : 85%.
– Bơm foam khe cửa với tường, trần: 10%.
– Hàn tay vịn lan can tầng 6-33: 5%.
– Lắp đặt hệ vách mặt ngoài từ tầng 33A: 20%.

Tòa Platinum
– Thi công lắp đặt khung cửa lùa tầng 6-33: 100%.
– Thi công vách mặt ngoài căn hộ tầng 6-33: 90%.
– Lắp đặt cánh cửa lùa: 90%.
– Lắp dựng trụ kính và lan can tầng 6-33: 95%.
– Lắp đặt vách kính: 80%.
– Lắp đặt hệ vách mặt ngoài từ tầng 33A: 5%.

2. Thi công M&E:

Tòa Diamond và Luxury:
– Khoan rút lõi hệ thoát nước: 49%.
– Thi công lắp đặt giá đỡ trục đứng toàn hệ M&E: 82%.
– Thi công lắp đặt hệ M&E hành lang: tầng 33: 50%; tầng 32: 87%; tầng 31: 87%; tầng 30: 75%; tầng 29: 75%; tầng 28: 67%; tầng 27: 29%; tầng 26: 47%; tầng 25: 36%; tầng 24: 17%; tầng 23: 26%; tầng 22: 20%; tầng 21: 23%; tầng 20: 23%; tầng 19: 8%; tầng 18: 2%; tầng 17: 2%.
– Thi công lắp đặt hệ M&E trong khối căn hộ tầng 22 đến tầng 33
– Thi công đường ống trục đứng Chiller tầng 6-33
– Thi công hệ thoát nước căn hộ trục đứng tầng 6-33
– Thi công hệ Cấp nước căn hộ trục đứng tầng 6-33
– Thi công thoát nước logia tầng 6-33
– Thi công trục đứng ống gió tầng 6-33
– Thi công trục đứng hệ PCCC
– Thi công hệ thống chống sét
– Thi công hệ M&E tầng Skybar
– Thi công thang máng cáp trục đứng

Tòa Platinum
– Khoan rút lõi hệ thoát nước mưa: 35%.
– Thi công lắp đặt các giá đỡ trục đứng toàn hệ M&E: 65%.
– Khoan rút lõi hệ thoát nước loga 6-33: 93%.
– Thi công trục đứng ống gió 6-33: 80%.
– Thi công trục đứng hệ PCCC: 98%.
– Thi công trục chữa cháy họng khô 1-36: 92%.
– Thi công hệ thống chống sét: 10%
– Thi công hệ M&E tầng Skybar: 20%
– Thi công thang máng cáp trục đứng: 90%